Välkommen!

Musik och musikpersonligheter i Karlskrona har delvis redan omskrivits. Rent allmänt har ju militärmusik från fornstora dar tills nu dokumenterats. Så även viss körverksamhet. Dock synes det mig likväl att mycket är okänt även för musik-intresserade Karlskronabor. För att i någon mån avhjälpa dessa förhållanden framlägger jag här en del annat för allmänhetens kännedom. – Beundransvärda personer som Israel Nordvall, Andreas Randel, Johan Thomas Byström, Gustaf Winroth, Svante Sjöberg, Carl Stjernberg, Åke Dohlin, John Borrum; Se där exempel på musiker som var verksamma i det gamla Karlskrona. Rent allmänt finns här omnämnt musikdirektörer, stora solister och även den enkle musikanten i den s.k. ”vingården” som skymtar förbi.

Med hälsningar från Leif Karlsson

Ladda hem skrifter:

 

Musikliv i Karlskrona under forna dagar
– med inriktning på verksamhet av ideell natur.
(88 sidor, ISBN 91-974567-6-4)

Ladda hem >>

 

Anders Pettersson och Musicaliska Sällskapet
– En tillbakablick på 1800-talet sedd från Carlskronas horisont. En liten skrift tillägnad Randelsällskapet i Karlskrona år 2007.
(47 sidor)

Ladda hem >>

 

Uppgifter från dagspress om Andreas Randel.
(6 sidor)

Ladda hem >>

 

Gustaf Winroth
– En musikpedagog och tonsättare i Karlskrona.
(13 sidor)

Ladda hem >>

 

Svante Sjöberg
– En portalgestalt i Karlskronas musikliv i det tidiga 1900-talet.
(48 sidor)

Ladda hem >>

 

Karlskrona Orkesterförening 100 år,
Karlskrona 2013.
(70 sidor)

Ladda hem >>